Huis van Middenmeer - logo

Disclaimer

Alles op deze website, www.huisvanmiddenmeer.nl, zoals fotomateriaal, teksten, beelden en geluiden zijn het eigendom van Huis van Middenmeer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.huisvanmiddenmeer.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.


Techniek en database 
CleverInsert
www.cleverinsert.com

Fotografie
Janine Feikes-Butter, Maurice Tiggeler (Blue Jam),
Karen Hoogland, Silvia Dix (Silvershot)

Grafisch ontwerp 
Marije Mooij
www.my-design.nl

Teksten
Marja van Spaandonk

Deel dit project Facebook LinkedIn